Nehemiah 12 :18

Nehemiah 12 :18 Translations

King James Version (KJV)

Of Bilgah, Shammua; of Shemaiah, Jehonathan;

American King James Version (AKJV)

Of Bilgah, Shammua; of Shemaiah, Jehonathan;

American Standard Version (ASV)

of Bilgah, Shammua; of Shemaiah, Jehonathan;

Basic English Translation (BBE)

Of Bilgah, Shammua; of Shemaiah, Jehonathan;

Webster's Revision

Of Bilgah, Shammua; of Shemaiah, Jehonathan;

World English Bible

of Bilgah, Shammua; of Shemaiah, Jehonathan;

English Revised Version (ERV)

of Bilgah, Shammua; of Shemaiah, Jehonathan;

Clarke's Commentary on Nehemiah 12 :18

Barnes's Commentary on Nehemiah 12 :18

Wesley's Commentary on Nehemiah 12 :18

Bible Search:
Powered by Bible Study Tools