Today's Devotional

Stinging Words
How have you experienced emotional or spiritual captivity?

read more

Omgaan met onrecht

Naar aanleiding van een moord door een pasbekeerde in de gemeente, gesproken over vergeving.

Related Videos