Today's Devotional

Sound Sensitive
Just as with Samuel, may we know the presence of God throughout the day.

read more

Let's Make ItFacebook official!

Omgaan met onrecht

Naar aanleiding van een moord door een pasbekeerde in de gemeente, gesproken over vergeving.

Related Videos