Today's Devotional

Taking on Too Much
What are you trying to take on that only God can do

read more

Omgaan met onrecht

Naar aanleiding van een moord door een pasbekeerde in de gemeente, gesproken over vergeving.

Related Videos