Today's Devotional

Far Greater Love
What does it look like when you love the world more than you love God?

read more

Omgaan met onrecht

Naar aanleiding van een moord door een pasbekeerde in de gemeente, gesproken over vergeving.

Related Videos