Today's Devotional

King of the Sunrise
How are you declaring the glory of God in your life?

read more

Omgaan met onrecht

Naar aanleiding van een moord door een pasbekeerde in de gemeente, gesproken over vergeving.