Част 11 - Основни нужди - 45 min

Част 10 на пасторската конференция "Бракът - където Христос извършва промяната" в България, 2010 г., 45 min.

Related Videos