Ψαλμός 13 greek (psalm 13)

Ψαλμός 13 είναι ο ψαλμός της αναζήτησης του Θεού

Related Videos