2013.12.25 Xmas party in Panyu Guangzhou

2013.12.25 Xmas party in Panyu Guangzhou

The Potter's House