Част 15 - Как да прощаваме - 25 min.

Част 15 - Как да прощаваме - 25 min.

Част 15 на пасторската конференция "Бракът - където Христос извършва промяната" в България, 2010 г., 25 min. Има кратка реклама.