Socialisme versus Filantropie

Randall Niles bekijkt het moderne idee dat de Schrift van het Nieuwe Testament een socialistisch economisch systeem zou ondersteunen. Of het nu gaat om gesocialiseerde gezondheidszorg, industrie of liefdadigheid, op al deze gebieden laten de vroege Christenen in de Bijbel ons een filantropisch model zien.


Socialisme is feitelijk geworteld in het Marxisme, een economisch en sociaal systeem dat gebaseerd is op de politieke en economische theorieën van Karl Maxr en Friedrich Engels. We kunnen het socialisme samenvatten als een theorie waarin de klassenstrijd een centraal element is in de analyse van sociale veranderingen in de Westerse samenlevingen. Marxisme is de tegenpool van het kapitalisme, dat door de Encarta Encyclopedie wordt gedefinieerd als een economisch systeem dat gebaseerd is op privé-bezit van productie- en distributiemiddelen van goederen en dat gekarakteriseerd wordt door een vrije concurrentiemartk en dat gemotiveerd wordt door winst.

Related Videos