Siostry Michalitki

Siostry Michalitki

Film dokumentalny o Zgromadzeniu Sióstr sw. Michala Archaniola z 1995 roku