Zaza (Dersim Dialect)

Zaza (Dersim Dialect)

The Story of Jesus (ZAZA (Dersim Dialect) Xeylasi pero hometa marê bimbarek vo yohana 3:16-17 Wayire Dina hometa hora heni has kerdene ke,na servet ra laze huyo ke bi, o ki ho çım ra vet,rusna.rusna ke, her kes eyre itıqate ho biyaro,vind mebo,meres mebo,meşero; va sola wayire weşiya de beaxıriye bo.Heqi laze ho nerusna riye dina ke homete bıonco dare. Rusna ke, dina eve deste dey bıxeleşiyo