Impyerno o Langit?

Impyerno o Langit?

Kung ikaw gibawian na sa Dios ug kinabuhi gahapon, asa man ikaw karon? Kung sa langit, ngano man?