Today's Devotional

Myth No More
Why must God judge His enemies and make things right?

read more

Kako je velik Bog

Bog je predivan u stvaranju, a još veći u spasavanju onoga što je izgubljeno!