Today's Devotional

Seeing is Disbelieving
How does God’s promise in Deuteronomy 1:30-31 encourage and prepare you to fight for what’s true?

read more

7 а сесия - Преодоляване на изкушението - 15 min

7 a сесия от семинара "Животът" от Д-р Бил и Анабел Гилъм, представен от фондация за християнско съветничество "Истински живот".

Related Videos