Today's Devotional

Like Yourself
What steps can you take to share life with people who in the past you might have avoided?

read more

Misterium Męki Pańskiej - Arcybractwo Męki Pańskiej w Krakowie

Nabożeństwa Męki Pańskiej odbywają się nieprzerwanie od 1595 roku. Modlą się członkowie Arcybractwa Męki Pańskiej oryginalnymi średniowiecznymi modlitwami. W każdej z 15 stacji napominają: Pamiętaj człowiecze na śmierć

Related Videos