Misterium Męki Pańskiej - Arcybractwo Męki Pańskiej w Krakowie

Nabożeństwa Męki Pańskiej odbywają się nieprzerwanie od 1595 roku. Modlą się członkowie Arcybractwa Męki Pańskiej oryginalnymi średniowiecznymi modlitwami. W każdej z 15 stacji napominają: Pamiętaj człowiecze na śmierć

Related Videos