Nazaret

Nazaret

Nazaret do czasów Nowego Testamentu nie był znany. „Czy może być coś dobrego z Nazaretu?”. (…) Słowo Nazaret oznacza kwiat. Nazaret = kwitnący. (…) Liczy obecnie około 70 tys. mieszkańców. Przy bazylice Zwiastowania jest parafia katolicka od 1877 roku. (…) W 1958 roku projekt nowego kościoła Zwiastowania został powierzony profesorowi Giovanni Muzio. Nowa bazylika zawiera wszystkie pomniki przeszłości. Bazylika ta posiada dwa kościoły na różnych poziomach. Dolny zawiera grotę zwiastowania z ołtarzem, na którym napis głowi Verbum Caro hoc fatum est (Tu Słowo stało się Ciałem). (Bp Piotr Skucha, Ziemia Święta)

W I niedzielę Adwentu, gdy rozpoczynamy przygotowanie do Bożego Narodzenia i kontemplację Zwiastowania przenieśmy się do Nazaretu razem z pielgrzymami, w tym abp Stanisławem Nowakiem i bp Piotrem Skuchą, którzy od 3 do 13 listopada pielgrzymowali po Ziemi Świętej.