Betlehem

Landala Kapell Annandag Jul 2011, Hvitfeldtska Musikgymnasiets Kammarkör, Dirigent: Martin Bagge
Orgel: Göran Allvar

Related Videos