4 сесия - Обгърнат с Христос;Исус ме обича - 30 min

4 сесия от семинара "Животът" от Д-р Бил и Анабел Гилъм, представен от фондация за християнско съветничество "Истински живот".

Related Videos