12 Days of Giveaways - Spin & Win! Sign up before Dec. 25th to win daily prizes and a $250 Amazon.com Gift Card. Find out details.
 

What is a Pastor?

panahon na para malaman ng Church kung ano ang Pastor...
kailangan nilang ipanalangin ang Pastor..,
dahil kung di nila ito gagawin... ang pagbagsak ng Pastor ay pagbagsak na rin ng Church...
Church wag na nating hayaan pa na makapuntos pa ang diablo...

Pastors, Church Leaders - I'm willing na makapagminister ako sa inyo sa pamamagitan ng preaching upang maituro sa Church kung ano ang Pastor...

Call: Pastor Ariel G. Poe
Telno: 044-8152986 / 02-3785651
Cellno: 09168988168

Related Videos