Today's Devotional

Shameless Persistence in Prayer
What prayer of yours has seemed to be unanswered for a while?

read more

Is God een Misvatting?

Randall Niles werpt een blik op Richard Dawkins en de Nieuwe Atheisten. Bezoek http://www.allaboutcreation.org/dutch/bewijs-voor-god.htm voor een wetenschappelijke en filosofische benadering die vaststelt dat God geen misvatting is.

Related Videos