Today's Devotional

Seeing is Disbelieving
How does God’s promise in Deuteronomy 1:30-31 encourage and prepare you to fight for what’s true?

read more

Meditácie Ľubomíra Stančeka | 25.12. Vianoce | Bazilika Narodenia Pána v Betleheme

http://www.evanjelizacia.eu/?name=meditacie&page=6
Prajeme požehnané sviatky - Ľubomír Stanček a Júlia Kubicová

Related Videos