Chorazin (Korazim)

Randall Niles staat in de oude synagoge waar Jezus onderwees, bij het Meer van Tiberias in Israël.

Chorazin (ook bekend als Korazim) is een oude Joodse stad in de noordwestelijke heuvels, die uitkijkt over het Meer van Tiberias. Chorazin is een grote archeologische locatie die verdeeld is in vijf delen, waaronder het stadsplein, de woonwijken, de agrarische gebouwen (dorsvloeren en olijfpersen) en de Joodse synagoge. Chorazin wordt vermeldt in de Evangelies van het Nieuwe Testament en in de Babylonische Talmoed.

"Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan zouden de inwoners van die steden zich allang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn." (Mattheüs 11:21)

Bezoek alsjeblieft http://www.allaboutarchaeology.org/Dutch/chorazin-faq.htm om nog meer te ontdekken over archeologische locaties die bewijs leveren voor gebeurtenissen uit het leven van Jezus Christus.

Related Videos