Micah Armstrong Preaching S.O.A.P.A 2007 (Part 2)

Micah Armstrong Preaching S.O.A.P.A 2007 (Part 2)

Brother Micah Armstrong Preaching at the 2007 S.O.A.P.A. conference (Part 2). S.O.A.P.A. open air campus street preach preaching preacher missionary evangelist David Lamb