12 Days of Giveaways - Spin & Win! Sign up before Dec. 25th to win daily prizes and a $250 Amazon.com Gift Card. Find out details.
 

Purnaa vai valehtelee?

Auli lausuu runonsa "Iloa ja kyyneleitä". Hän lukee evankeliumitekstin Matt. 12: 33–37, minkä pohjalta Jaakob pitää puheen. Lopuksi toinen Aulin runo "Elämä tässä ja nyt".

Related Videos