A-ĐAM VÀ Ê-VA

A-đam và Ê-va như Chúa và hội thánh,
A-đam và Ê-va sống bên nhau không rời,
A-đam và Ê-va theo Chúa thật son sắt,
A-đam và Ê-va sống yêu nhau muôn đời.

A-đam và Ê-va như Chúa và hội thánh,
A-đam và Ê-va giúp nhau luôn đêm ngày,
A-đam cần Ê-va, em cũng cần bạn tốt,
A-đam và Ê-va, Chúa bên em vui vầy.

Related Videos