Today's Devotional

Love in Action
How can you show Christ’s love to someone in need with both your words and your actions?

read more

Let's Make ItFacebook official!

Geloofsystemen

Randall Niles bespreekt de fundamentele autoriteit van de verschillende wereldbeelden en religies. Bezoek http://www.allaboutreligion.org/dutch/oorsprong-van-religie.htm om de oorsprong en de ontwikkeling van de geloofsystemen in de wereld verder te onderzoeken.

Related Videos