Today's Devotional

Sweet Music
What things have you been trying to handle without prayer?

read more

Let's Make ItFacebook official!

Geloofsystemen

Randall Niles bespreekt de fundamentele autoriteit van de verschillende wereldbeelden en religies. Bezoek http://www.allaboutreligion.org/dutch/oorsprong-van-religie.htm om de oorsprong en de ontwikkeling van de geloofsystemen in de wereld verder te onderzoeken.

Related Videos