Today's Devotional

A Heart of Gratitude
When do you find it most difficult to maintain a posture of gratitude?

read more

Част 4 - Царството на Джак и Джил - 35 min

Част 4 на пасторска конференция "Бракът - където Христос извършва промяната" в България, 2010 г., 42 мин.

Related Videos