Today's Devotional

Unscripted
What do you value most about your relationship with Jesus?

read more

Част 9 - Кой съм аз? - 35 min.

Част 9 на пасторска конференция "Бракът - където Христос извършва промяната" в България, 2010 г., 35 min. Има кратка реклама, която не може да бъде премахната.

Related Videos