12 Days of Giveaways - Spin & Win! Sign up before Dec. 25th to win daily prizes and a $250 Amazon.com Gift Card. Find out details.
 

Част 9 - Кой съм аз? - 35 min.

Част 9 на пасторска конференция "Бракът - където Христос извършва промяната" в България, 2010 г., 35 min. Има кратка реклама, която не може да бъде премахната.

Related Videos