Tel Hazor

Tel Hazor is een van de grootste archeologische "tels" (heuvels) in Israël. In de Joodse geschriften was Tel Hazor het belangrijkste van alle koninkrijken die door Jozua in het noorden werden verslagen. Later werd Tel Hazor de belangrijkste noordelijke vesting van koning Salomo. Er zijn opslagschuren, stallen en een poort met zes kamers gevonden. De poort heeft dezelfde afmetingen en ontwerp als de poorten van Megiddo en Gezer. De architectonische overeenkomsten van deze gebouwen en poorten tonen aan dat deze allemaal door het rijk van koning Salomo werden gebouwd, zoals in het Oude Testament wordt beschreven.

Hazor werd in de achtste eeuw voor Christus door de Assyriërs overwonnen en ingenomen en werd uiteindelijk door de Babyloniërs in de zesde eeuw voor Christus verwoest.

Bezoek alsjeblieft http://www.allaboutarchaeology.org/dutch/bijbel-en-archeologie.htm om het belang van Hazor en oude steden voor de Bijbelse archeologie en het verband met de schrift verder te onderzoeken.

Related Videos