Predicacion del Dec 16, 2007 Iglesia Mas Que Vencedores 10

Predicacion del Dec 16, 2007 Iglesia Mas Que Vencedores 10

Predicacion en la Iglesia Mas Que Vencedores el Domingo 16 de !!%$iembre 2007 en Stone Mountain, GA