Inang's US Memorial 01- Kung Masdan Ko Ang Lahat ng Nilikha

How Great Thou Art - Tagalog; Kung Masdan Ko ang Lahat ng Nilikha at Inang Anding's Memorial Service.

Related Videos