Gods Woord bracht leven

I thought I was to old to follow Bible College, but it changed my life.

Ik dacht dat ik te oud was om de Bijbelschool te volgen, maar het veranderde mijn leven.

Related Videos