02 Simvol na viyarata - Bibliyata

Obyasnenie na simvola na viyarata ot Dimityr Luchev - magistyt - bogoslov. Rubrika kym predavane "Hristiyanstvoto"

http://www.hristiyanstvoto.eu

Related Videos