01 Simvol na vyarata

Obyasnenie na simvola na vyarata ot Dimityr Luchev - magistyr bogoslov. Rubrika kym predavaneto "Hristiyanstvoto"

http://www.hristiyanstvoto.eu

Related Videos