† Meditácie Ľubomíra Stančeka - Na Ježišovi sa plnia prorokove slová

† Meditácie Ľubomíra Stančeka - Na Ježišovi sa plnia prorokove slová

Viac o osobe Pána Ježiša sa môžete dozvedieť z homílií P. Prof. Ľubomíra Stančeka tu: http://www.evanjelizacia.eu/?name=homilie&page=11
21.7.2012 - sobota 15. týždňa v Cezročnom období | Mt 12, 14 - 21 Farizeji vyšli von a radili sa o Ježišovi, ako ho zahubiť. Ježiš to vedel, preto odtiaľ odišiel. Mnohí šli za ním a on ich všetkých uzdravil, len im pohrozil, aby ho neprezradili. Tak sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj miláčik, v ktorom mám zaľúbenie. Vložím na neho svojho Ducha a oznámi právo národom. Nebude sa škriepiť, nebude kričať, nik nebude počuť na ulici jeho hlas.
Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, kým neprivedie právo k víťazstvu. V jeho meno budú dúfať národy."
http://sk.gloria.tv/?media=307834

Related Videos


Christian News

The latest news and hot topics trending among Christian music, entertainment and faith life.

Inspirations