Jezusi eshte...

Kjo video tregon nje pjese te asaj qe Jezusi eshte, por e rendesishme eshte qe ne ta pranojme ate ashtu si ai eshte...si Zotin dhe Shpetimtarin tone personal.

Related Videos


Today's Devotional

All We Need
How might you trust God for the bounty He alone can provide?

read more

Let's Make ItFacebook official!