Today's Devotional

Responding to Suffering
How do you feel when your life is interrupted by suffering and adversity?

read more

Jezusi eshte...

Kjo video tregon nje pjese te asaj qe Jezusi eshte, por e rendesishme eshte qe ne ta pranojme ate ashtu si ai eshte...si Zotin dhe Shpetimtarin tone personal.

Related Videos