Jezusi eshte...

Kjo video tregon nje pjese te asaj qe Jezusi eshte, por e rendesishme eshte qe ne ta pranojme ate ashtu si ai eshte...si Zotin dhe Shpetimtarin tone personal.

Related Videos


Today's Devotional

Real Rest
What’s one way you can practice Sabbath rest?

read more

Let's Make ItFacebook official!