Today's Devotional

Cleansing the Gum Wall
What does the blood of Jesus do for those who place their trust in Him?

read more

Växa med Bibeln - presentation av boken Bibelvis

Presentation av boken Bibelvis - om att växa och studera, skriven av Lena och Otto Rimås, utgiven på LOR production, http://www.lor.se/.