Today's Devotional

Myth No More
Why must God judge His enemies and make things right?

read more

Växa med Bibeln - presentation av boken Bibelvis

Presentation av boken Bibelvis - om att växa och studera, skriven av Lena och Otto Rimås, utgiven på LOR production, http://www.lor.se/.