Today's Devotional

Seeing is Disbelieving
How does God’s promise in Deuteronomy 1:30-31 encourage and prepare you to fight for what’s true?

read more

Psalm 23 - Een Psalm van David

Psalm 23 in tekst op film
kijk voor een mooie overdenking van psalm 23 op www.la-cruz.org
Er zijn meer christelijke overdenking!

Related Videos