O Come, O Come, Emmanuel- Aloma Church, 12/1/13

O Come, O Come, Emmanuel- Aloma Church, 12/1/13

Aloma (Baptist) Church's praise team leads the congregation in singing "O Come, O Come, Emmanuel". Aloma continues to worship the Lord.