Asien riskerar om konkurser träffar euroområdet

http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1209230/asia-risk-if-insolvencies-hit-euro-zone

Asien riskerar om konkurser träffar euroområdet, the haney group latest hong kong news

Enligt IMF data skär centralbanker i tillväxtekonomierna sina euro innehav av 8 procent eller 45 miljarder euro (HK$ 450 miljarder) i 2012. Världsekonomin är på väg mot en multipolär valutasystemet.

Under de senaste tre åren, har euron fortsatt stark eftersom rika insättare har flyttat sina besparingar från periferin till core ekonomier. Efter Cypern, kan de titta utanför euroområdet.

Related Videos