Γυναίκες πιστές στον Θεό music greece (Μέσα στην παρουσία σου)

Σε αυτό το βίντεο μπορείτε να διαβάσετε λόγια χριστιανών των πρώτων αιώνων που ήταν αφιερωμένοι στον Θεό, αγάπησαν τον Θεό με όλη τους την καρδιά και για οδηγό στη ζωή τους είχαν την Αγία Γραφή

Related Videos


Today's Devotional

Messages Made Public
What safeguards can you put in place to prevent you from sending emails and texts you’ll later regret? How can you better honor God with your words today?

read more

Let's Make ItFacebook official!