Today's Devotional

Test of Courage
Read Proverbs 21:30-31 to see how true success depends on God.

read more

Откровено с Ели

Откровено с Ели, предаване по ББТ, тема на изданието от 29.11.2010 "Ролята на църката като институция".

Related Videos