Откровено с Ели

Откровено с Ели, предаване по ББТ, тема на изданието от 29.11.2010 "Ролята на църката като институция".

Related Videos


Today's Devotional

Loving God, Loving Others
How do you typically identify someone as being a believer in Jesus?

read more

Let's Make ItFacebook official!