Today's Devotional

Seeing is Disbelieving
How does God’s promise in Deuteronomy 1:30-31 encourage and prepare you to fight for what’s true?

read more

5. Volmaakt?!

Er is een groot verschil tussen zondigen en fouten maken bij het leerproces.

Related Videos