5. Volmaakt?!

Er is een groot verschil tussen zondigen en fouten maken bij het leerproces.

Related Videos


Today's Devotional

Banished Words
In what situation(s) do you struggle with boastful self-confidence?

read more

Let's Make ItFacebook official!