Today's Devotional

Actions Speak
What do your actions reveal about your character?

read more

adres do ks dra hab Henryka Olszara

Adres jest wyrazem naszej wdzięczności, za wspólne dziękowanie Bogu za łaski w ciagu 44 lat naszego małżeństwa

Related Videos