1charlz's Uploads

Back to 1charlz's channel.
  • tunay na pag-ibigtunay na pag-ibig
    Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita; iibigin siya ng aking Ama, at kami'y tatahan at mananatili sa kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na n...1charlz2011-06-01T05:14:04792 views00:06:11
  • tunay na pag-ibigtunay na pag-ibig
    Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita; iibigin siya ng aking Ama, at kami'y tatahan at mananatili sa kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na n...1charlz2011-06-01T04:59:063,004 views00:06:11