Today's Devotional

Actions Speak
What do your actions reveal about your character?

read more

Let's Make ItFacebook official!

Inspirations

Jesus Has Already Won Us the Victory!

Twitter

Facebook

1charlz's Uploads

Back to 1charlz's channel.
  • tunay na pag-ibig
    tunay na pag-ibigAng umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita; iibigin siya ng aking Ama, at kami'y tatahan at mananatili sa kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na n...1charlz2011-06-01T05:14:04780 views00:06:11
  • tunay na pag-ibig
    tunay na pag-ibigAng umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita; iibigin siya ng aking Ama, at kami'y tatahan at mananatili sa kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na n...1charlz2011-06-01T04:59:062,959 views00:06:11