sylichmctr's Uploads

Back to sylichmctr's channel.
  • Nôbita quyết tâm đi tu [Đôrêmon chế]Nôbita quyết tâm đi tu [Đôrêmon chế]
    Em hỏi anh sao anh đi tu ?
    Anh nói rằng anh mê giêsu .
    Anh ơi đi tu không có người yêu không có gia đình anh sống có một mình (có một mịnh à )ngoài đời vui lắm bao chốn vui ,rất vui là vui , vào dòng đi tu , bao khó khăn có vui gì đâu ...
    sylichmctr2013-10-01T05:59:043,619 views00:05:58