URGENT: Watch Films of Heartache and Hope From Samaritan’s Purse As War Continues In Ukraine
 

Lebensfreude

Lebensfreude

Neue Lebensfreude

Lebensfreude beschreibt keinen Weg dahin!
Lebensfreude beschreibt den Da-Seins-Sinn!
Doch der Sinn veschwimmt, vor deinen Augen
das muss so sein.

Related Videos


Inspirations