Nôbita quyết tâm đi tu [Đôrêmon chế]

Em hỏi anh sao anh đi tu ?
Anh nói rằng anh mê giêsu .
Anh ơi đi tu không có người yêu không có gia đình anh sống có một mình (có một mịnh à )ngoài đời vui lắm bao chốn vui ,rất vui là vui , vào dòng đi tu , bao khó khăn có vui gì đâu ?
Chứ em hỏi anh đi tu vui không
Anh nói rằng tu vui sao không . Anh đem câu văn bắt cá người ta mang đếm môn người hạnh phúc nụ cười (hạnh phúc tuyệt vời). Tình yêu thiên chúa cao lớn hơn núi non đại dương , loài người vấn vương nên chúa thương xuống ban bình an , vì yêu nhân thế chúa hiến trao chính con một mình. Ngài la cứu tinh , duy nhất trên thế gian mà thôi
Anh vô dòng làm sao anh sống cho xong , anh không có bồ đời anh sẽ rất long đong mua đông lạnh tuyết rơi rơi mình anh một bóng đơn côi nữa đêm lạnh giá có ai sẽ chia ngọt bùi
Em đừng lo điều đó xem loài chim nào khó (em ơi lo chi)2 em ơi lo gì ?trong từng đêm hạnh phúc nguyện dâng lời kinh nhạc khúc ta say câu kinh ta say ân tình nguyên dâng về chúa
Anh vô dòng làm sao anh sống cho yên ,anh không có tiền người ta sẽ nói anh điên tình duyên cặn bãy liên miên thì anh phải biết trung kiên đời tu tận hiến khiên anh phiền ơi là phiền
Nhưng vì yêu tinh chúa và nên vì bao đồng lúa ta nên hy sinh, ta nên hy sinh, ta nên quên mình chính vì yêu trần thế ngài đã vì ta chịu chết ta nên hy dinh ta nên quên mình vì ân tình chúa
Bằng lòng đi em hãy để anh tu . Vì anh say mê người tinh giêsu cuộc đời đi tu dù co khó nghèo tiền tiêu ,tiền tiêu không có bao nhiêu ! Mà vì giêsu anh sẽ quên mình
X

Where would you like to share this video?

X

Embed

Choose your height, width and share options, then copy the generated script and paste it to your website in the location you want the video to appear.

Width:
Height:
Show share links with embed video?

Today's Devotional

A Prayer to Be Unshakeable - Your Daily Prayer - July 20

Who God is should spark gratefulness in us that cannot be squelched by any raging firestorm this world throws at us.

Read Today's Devotional