Sorular 04: İsa sadece bir peygamber mi?

İ;sa’yı sadece bir peygamber, Tanrının haberini insanlara duyurmak için gelen bir haberci olarak tanımlasak daha doğru olmaz mı?

Related Videos